Informatie/Reglement.

Kyokushin-Delft Huishoudelijk reglement.

Postadres:

Neringstraat 12
2624 HX Delft

KVK-nummer: 70025347

E-mail: info@kyokushin-Delft.nl

Internet: www.Kyokushin-Delft.NL

Rekening nr. NL93 SNSB 07057477 86

:

ALGEMENE VOORWAARDEN

KYOKUSHIN-DELFT

Bij deelname aan de trainingen conformeer je je automatisch aan de Algemene Voorwaarden en aan de regels.
Kennis opgedaan tijdens de lessen mag niet zonder toestemming voor eigen doeleinden gebruikt worden.
Karate beoefen je in de dojo ruimte en niet op straat.
Kosten die betrekking hebben op vernielingen in of rond de dojo ruimte, opzettelijk of niet, worden verhaald op de dader(s).

BETALINGSCONDITIES

De betalingen zijn doormiddel van kwartaalbetalingen (per 3 maanden). Betalingen gaan tijdens de vakanties gewoon door. Het is helaas niet mogelijk om losse lessen af te nemen.
De bijdragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en zullen geïnd worden door middel van contante betaling of via online overboeking.
De bijdragen kunnen zonder overleg worden aangepast.
Lessen kunnen “vervallen” in verband met vakanties, examens, toernooien en/of andere clubactiviteiten.
Kyokushin-Delft behoudt het recht om tussentijds lestijden en dagen te wijzigen.
Bij ziekte of blessure dient de bijdrage te worden doorbetaald.
Bij langdurige ziekte of blessure kan na overleg een gereduceerd tarief worden betaald.
Indien tussentijds de lessen niet meer worden gevolgd, blijft men de bijdrage verschuldigd.
Opzeggingen moeten een maand voor de volgende kwartaalbetaling kenbaar gemaakt worden.
Wanneer men niet tijdig zijn bijdrage betaald, kan men in de lessen worden geweigerd.
Restitutie van lesgelden wordt niet verleend.

REGLEMENTEN

Minderjarigen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door ouders of wettelijke vertegenwoordiger(ster).
Kyokushin-Delft is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures gedurende de trainingen en/of wedstrijden of andere activiteiten binnen of buiten de Karateschool.
Kyokushin-Delft is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de leden.
Ieder lid van de Karateschool dient verzekerd te zijn voor de eigen ziektekosten.
Vakanties vallen (tenzij anders vermeld) gelijk met de gebruikelijke schoolvakanties, Karateschool Kyokushin-Delft is gesloten op feestdagen.
Betalingen gaan tijdens de vakanties gewoon door. De contributie is gebaseerd op een volledig kalenderjaar.
Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt te worden. Dit is een maand voor de nieuwe kwartaal betaling. De kwartaal betaling vindt op vaste datums plaats.
Na schriftelijke opzegging wordt deze bevestigd.
Telefonische opzeggingen worden niet geaccepteerd.
Bij het misdragen tijdens de les mag de leerling de les worden geweigerd.
Kyokushin-Delft behoudt zich het recht voor bij misdragingen van haar leden, van welke aard dan ook, het lidmaatschap overeenkomst te beëindigen.

EXAMENS & WEDSTRIJDEN

Er word 1 keer per jaar examen gedaan. Leerlingen die klaar zijn voor de volgende slip of band, krijgen van de docent een uitnodiging om deel te nemen aan het examen.
De examencommissie beoordeelt of de examenkandidaat gezakt of geslaagd is voor het karate examen. Hierover is geen discussie mogelijk.
Vanuit Kyokushin-Delft bieden wij aan om deel te nemen aan in- en externe wedstrijden en trainingen. Dit is optioneel voor alle leden.

KLEDING & BESCHERMERS

Een karatepak is bij de eerste lessen niet nodig; sport-/gymkleding is voldoende. Na een aantal lessen wordt er wel verwacht om een karatepak aan te schaffen. Het karatepak moet voorzien van een Kyokushin embleem, clublogo en NKF-logo
Verkoop van karatepakken & beschermers kan op bestelling bij Kyokushin-Delft. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de karateleraar.
Tijdens het sparren is het dragen van gebitsbescherming verplicht.

 

DOJO-ETIQUETTE:

KYOKUSHIN-DELFT

Bij het betreden en verlaten van de dojo maak je bij de ingang een buiging.
Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden. Als je te laat komt, neem je in seiza (op je knieën) plaats aan de zijkant van de zaal en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les deel mag nemen. Vervolgens sta je op, netjes buigen en volg je de groep.
Toon onderling respect en behulpzaamheid. Groet elkaar voor en na elke oefening.
Als je tijdens de les de zaal wil verlaten, vraag je toestemming aan de leraar. Ga altijd voor de les naar het toilet.
Concentreer je op de les, luister goed als de leraar een oefening uitlegt en houd je aan de opgedragen oefening.
In het begin mogen ouders de training bijwonen, maar met gepaste stilte en zonder bemoeienis met de lessen. Foto en of filmen is niet toegestaan. Gebruik van elektronische apparatuur is ook niet toegestaan. Na een aantal lessen zijn ouders alleen nog welkom tijdens examens.
Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen.
Mobiele telefoons dienen of op stil of uitgezet te worden.
De dojo mag pas worden betreden na toestemming van de leraar.

VEILIGHEID:

Meld blessures voor de les aan de leraar.
Tijdens het sparren is het dragen van gebitsbescherming verplicht. Andere vormen van bescherming wordt aangeraden.
Nagels van handen en voeten moeten in verband met veiligheid kort geknipt zijn. Bij te lange nagels zal er ter plaatse gevraagd worden de nagels kort te knippen.
Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt.
Loop gedurende de les nooit tussen twee trainende karateka’s door of voor iemand langs.
Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. Sporttassen aan de zijkant van de dojozaal plaatsen.
Brillen, gehoorapparaten, beugels etc. dienen afgezet te worden tijdens de karateles. Indien ervoor gekozen wordt om wel met bril op te trainen dan is dit geheel op eigen risico. Kyokushin-Delft is hiervoor niet aansprakelijk.

HYGIENE:

Zorg ervoor dat anderen tijdens de les niet gehinderd worden door nare lichaamsgeuren of overmatig gebruik van parfum. Houd het karatepak schoon en gestreken.
Lang haar dient in een staart gedragen te worden. Haarspelden en harde voorwerpen in het haar zijn niet toegestaan tijdens de training.
Bij het bezoeken van de trainingen moet iedereen de schoenen in de kleedkamer uitdoen. Het is derhalve niet toegestaan de dojozaal met schoenen te betreden.
Draag bij aan het schoonhouden van kleedkamers en dojo. We huren de ruimte immers.

EXAMENGELDEN:

Kyu-graad Band Kosten

  • 10e € 17,50 inclusief band
  • 9e | € 17,50
  • 8e € 17,50 inclusief band
  • 7e | € 17,50
  • 6e € 17,50 inclusief band
  • 5e | € 17,50
  • 4e € 17,50 inclusief band
  • 3e | € 17,50
  • 2e € 17,50 inclusief band

De graduatiekaart wordt bij het eerste examen GRATIS uitgereikt. Bij verlies van de kaart wordt er bij het volgende examen € 7,50 in rekening worden gebracht.

Kyu examens worden 1 keer per jaar gehouden. De Sensei geeft ruim van te voren aan of je in aanmerking komt voor het examen.

1e kyu en dangraadexamens worden afgenomen tijdens het NKF-Karatekamp. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sensei.